"Klimaatrisico’s vastgoed in onze portefeuille beperkt"

...

Overstromingen, hittegolven, natuurbranden, noodweer: klimaatverandering heeft grote invloed op de conditie en waarde van vastgoed. Wat betekent dat voor jouw pensioengeld, dat ook deels 'in stenen' zit? Niet veel, zo blijkt uit een klimaatscan. Ons vastgoed is relatief veilig.Klimaatverandering is dichterbij dan je denkt. Vraag dat maar aan winkeliers en inwoners van Valkenburg. De grote overstroming van de rivier de Geul trof vorig jaar honderden winkels en restaurants en zo’n 2300 huizen. Totale schade: circa € 400 miljoen. En afgelopen februari was het bijna weer raak.

Zo’n klimaatramp heeft grote invloed. Op de veiligheid van bewoners, op de business van ondernemers én op de waarde van het vastgoed. Woningen, winkels en kantoren in gebieden die extra gevaar lopen van bijvoorbeeld overstromingen, raken vanzelf minder in trek en kunnen daardoor in waarde dalen. 

Klimaatscan
Behalve met overstromingen houdt Pensioenfonds Detailhandel bij het kiezen van vastgoedbeleggingen ook rekening met andere klimaatrisico’s, zoals natuurbranden, extreme hitte en stijging of daling van het grondwaterpeil. Risico’s die door de klimaatveranderingen steeds groter worden, vertelt Henk Groot, Hoofd Beleggingen van Pensioenfonds Detailhandel. “Daarom wilden wij weten wat de impact van die klimaatrisico’s op onze vastgoedbeleggingen kan zijn. En met de vastgoedbedrijven die voor ons beleggen, in gesprek gaan over hun beleggingskeuzes. Onderkennen we de klimaatrisico’s? En met welke maatregelen zouden die risico’s beter gespreid kunnen worden? Of kun je sommig vastgoed maar beter verkopen? Daarom hebben we financieel adviesbureau Finance Ideas gevraagd een klimaatscan voor ons te doen, wat betreft al onze niet-beursgenoteerde, Nederlandse beleggingen in woningen, winkels en kantoren.”

Hittestress
De uitkomst: de vastgoedportefeuille van Pensioenfonds Detailhandel kent hooguit een beperkt aantal klimaatrisico’s. “Dat komt vooral omdat we beleggen in grote steden als Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Den Haag. Dat is vooral hoogbouw, daar heb je weinig tot geen kans op overstromingen, natuurbranden, of een stijging van het grondwaterpeil door hevige regenval”, zegt Henk. En beleg je in vastgoed in een gebied waar het overstromingsgevaar relatief groot is, dan kan je gaan praten met de lokale overheid of het waterschap om te kijken naar passende maatregelen. 

Een klimaatrisico dat je vooral in steden steeds vaker ziet, is ‘hittestress’. Bewoners die een hoge gevoelstemperatuur ervaren, kunnen gezondheidsklachten krijgen, lezen we in het rapport van Finance Ideas. Huurders zijn minder tevreden, gaan klagen en overwegen eerder te verhuizen. Dat betekent dat je als eigenaar bijvoorbeeld eerder moet investeren in zonwering en/of koeling. “Van onze portefeuille bevindt zich 39% in een gebied dat risico loopt op hittestress. Dat risico moet je dan meewegen in je beleggingsbeleid.”

Meer bewustwording
Al met al geven de uitkomsten van deze klimaatscan veel vertrouwen in de gemaakte beleggingskeuzes, constateert Henk. “We willen de uitkomsten integreren in onze kwartaalrapportages. En zo’n scan draagt bij aan een proces van bewustwording. Want als beleggend pensioenfonds hebben wij op meerdere manieren te maken met klimaatverandering. We zijn het aan onze deelnemers verplicht om daar zorgvuldig mee om te gaan.”

Pensioenvermogen voor 4% in vastgoed

Pensioenfonds Detailhandel belegt het pensioengeld van de 1,3 miljoen deelnemers niet alleen in aandelen en obligaties maar deels ook in vastgoed. Ongeveer 4% van het totale pensioenvermogen zit ‘in stenen’: de ene helft in beursgenoteerde, wereldwijde vastgoedbeleggingen, de andere helft in Nederlandse vastgoedfondsen die niet beursgenoteerd zijn.

Pensioenfonds Detailhandel doet die beleggingen overigens niet zelf, maar laat dat uitvoeren door gespecialiseerde vastgoedbedrijven zoals Altera Vastgoed, Syntrus Achmea Vastgoedbeheer en Amvest die het vermogen beleggen in woningen, kantoren en winkels door heel Nederland.

Lees meer

Te mooi om waar te zijn? We zijn écht op weg naar 'net zero'.

Goed nieuws

"Door verantwoord beleggen versneld naar nul CO2-uitstoot"
Met Sojo krijgt je kleding een tweede leven!

Goed nieuws

$ 2,4 miljoen voor naai-app
Het populaire merk lanceert nu ook een duurzame lijn

Goed nieuws

CO2-neutraal sloflaarsje
Hitte en droogte? Ruim 75% van de ondervraagde Facebookers maakt zich er zorgen over.

Goed nieuws

Eindelijk: we beginnen ons druk te maken over klimaatverandering
De wensen van deelnemers zoals jij wegen mee in de beleggingskeuzes van Pensioenfonds Detailhandel.

Goed nieuws

Onderzoek ‘Get Real!’ van Pensioenfonds Detailhandel wint prijs