Onze 7 beleggingsprincipes

...

Beeld: Jij&Wij magazine.

Pensioenen ingewikkeld? Welnee, wij maken het begrijpelijk met deze 7 glasheldere uitgangspunten.

...

1 We houden het simpel

1. We houden het simpel


Om onze beleggingsstrategie te begrijpen hoef je geen wiskundige te zijn. We beleggen passief, spreiden onze beleggingen zo goed mogelijk en dekken rente- en valutarisico’s zoveel mogelijk af. Dat doen we voor de lange termijn en tegen lage kosten.

...

2 We beleggen verantwoord

2. We beleggen verantwoord


Naast een goed pensioen willen wij ook een bijdrage leveren aan een wereld met een gezond klimaat, zonder armoede en met goede arbeidsomstandigheden voor iedereen.

...

3 Wij stimuleren verbetering

3. Wij volgen internationale normen


Wij sporen bedrijven waarin wij beleggen aan om verantwoord te ondernemen. Dat doen we op basis van internationale verdragen, richtlijnen en convenanten.

...

4 Wij beleggen met focus

4. Wij beleggen met focus


Ons beleggingsbeleid is gebaseerd op de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Hieruit hebben wij vier doelen gekozen waarop we extra nadruk leggen en het verschil maken:

  • SDG 8: Eerlijk werk en economische groei.
  • SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie.
  • SDG 13: Klimaatactie.
  • SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten.
...

5 Wij gebruiken onze invloed

5. Wij gebruiken onze invloed


Wij geloven in de kracht van de dialoog. Dus als een bedrijf waarin wij beleggen iets doet dat niet strookt met ons beleid, gebruiken we onze invloed om dingen positief te veranderen. Daarvoor gebruiken wij ook actief ons stemrecht in aandeelhoudersvergaderingen.

...

6 Wij durven nee te zeggen

6. Wij durven ‘nee’ te zeggen


In sommige landen, ondernemingen en sectoren beleggen we principieel niet. Zoals dictatoriale regimes of bedrijven die controversiële wapens maken of verhandelen. Op de website www.pensioenfondsdetailhandel.nl vind je onze uitsluitingslijst.

...

7 Wij luisteren naar jou

7. Wij luisteren naar jou


Wij vragen regelmatig aan werknemers en gepensioneerden wat zij belangrijk vinden voor hun pensioen en waar het geld in belegd wordt. Vervolgens proberen we ons beleggingsbeleid ook daadwerkelijk in lijn te brengen met de voorkeuren van onze deelnemers!