Eindelijk: we beginnen ons druk te maken over klimaatverandering

...

Hitte en droogte? Ruim 75% van de ondervraagde Facebookers maakt zich er zorgen over. Foto: iStock.

Beter laat dan nooit: meer dan 75% van de wereldbevolking maakt zich zorgen om de klimaatverandering. Dat blijkt uit een enquête gehouden door Meta onder Facebookgebruikers.

Niet alle landen maken zich daar overigens even veel zorgen over. Het minst wakker liggen ze in het Midden-Oosten, mogelijk doordat klimaatverandering daar het minst zichtbaar is. In Europa houden vooral Facebookgebruikers in de Mediterrane landen hun hart vast. Begrijpelijk: zij hebben nu al te maken met de effecten van verdroging, zoals natuursterfte en bosbranden. Inwoners van de Scandinavische landen daarentegen maken zich er nog niet heel druk om. Door hun relatief koude klimaat hebben zij minder last van stijgende temperaturen.

Opvallend: Nederlandse Facebookgebruikers blijven vrij koel onder de opwarming van de aarde. Dit is extra opmerkelijk omdat een groot deel van ons land beneden zeeniveau ligt en meer dan de helft van de bevolking 'onder water' woont. Daarmee heeft Nederland volgens een studie Nature het grootste overstromingsrisico van alle landen in de wereld - zelfs groter overstromingsrisico dan Bangladesh. Smeltende poolkappen en zeespiegelstijging kunnen juist bij ons een serieus issue worden!

...

Beeld: VisualCapitalist.

...

Beeld: VisualCapitalist.

Eén van de verklaringen daarvoor is het grote vertrouwen dat Nederlanders hebben in hun waterbeheer. Dit wordt ook wel de Nederlandse paradox genoemd: het feit dat wij ons veilig voelen, maar met onze ligging onder de zeespiegel ook ontzettend kwetsbaar zijn.

Eveneens opvallend: Nederlandse respondenten vinden wel dat we als individuen verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering. Maar op de vraag wie dit dan zou moeten oplossen, was het antwoord in meerderheid toch: de overheid. Tja.