Is er pensioen na de dood?

...

Illustratie: Veerle van der Veer.

Stel je komt te overlijden, wat gebeurt er dan met je opgebouwde pensioen? En blijft er iets achter voor je nabestaanden?1. Pensioenfonds Detailhandel biedt deelnemers een zogeheten nabestaandenregeling: nabestaandenpensioen. Hierdoor krijgt de achterblijvende partner bij overlijden maandelijks een bedrag uitgekeerd: partnerpensioen. Ook eventuele minderjarige of studerende kinderen hebben recht op nabestaandenpensioen, ofwel wezenpensioen. Nabestaandenpensioen geldt vanaf het moment van overlijden.

2. Ben je getrouwd? Geregistreerd partner? Of woon je samen? Dan ontvangt je partner partnerpensioen na je overlijden. Maar let op: het geldt niet voor je ouders, schoonouders, schoonzoon of schoondochter waar je mogelijk mee samenwoont. Bovendien moet je voor je pensionering zijn getrouwd, of zijn gaan samenwonen. Ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap? Dan kennen we jouw partner niet, ook als je samenwoont kennen we jouw partner niet. Meld je partner dan bij ons aan.

...

Illustratie: Veerle van der Veer.

...

Illustratie: Veerle van der Veer.

3. Wanneer gaat het partnerpensioen in? Het partnerpensioen wordt uitgekeerd vanaf de maand nadat je kwam te overlijden. Als je pensioen bij ons opbouwt, dan bestaat het partnerpensioen uit je opgebouwde partnerpensioen plus het partnerpensioen dat je nog op zou bouwen tot de pensioenleeftijd van 67 jaar. Dit wordt levenslang uitgekeerd. Daarbovenop kan er sprake zijn van een ANW-pensioen. Dat wordt uitgekeerd totdat je partner AOW krijgt. Als je in het verleden pensioen bij ons hebt opgebouwd en dat niet meer doet, dan bestaat het partnerpensioen uit je opgebouwde partnerpensioen. Dit wordt levenslang uitgekeerd. Maar let op: het partnerpensioen eindigt als de partner zelf overlijdt.

4. Nabestaandenpensioen voor je ex-partner: bijzonder partnerpensioen. Je ex-partner heeft ook recht op partnerpensioen voor het aantal jaren dat je getrouwd bent geweest, geregistreerd was als partners of hebt samengewoond. Tenzij je hierover andere afspraken hebt gemaakt, bijvoorbeeld in een echtscheidingsconvenant, of een overeenkomst waarin het beëindigen van samenwonen is vastgelegd. Als ex-partner moet je zelf het bijzonder partnerpensioen aanvragen. Alleen als het pensioenfonds in het bezit is van de gegevens van de ex-partner, wordt automatisch een aanvraagformulier toegestuurd.  

5. Hoe werkt partnerpensioen als je na je pensionering komt te overlijden? Kom je te overlijden na je pensionering dan is er voor de partner ook partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat tijdens de deelname aan de pensioenregeling is opgebouwd en niet is uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen.  

...

Illustratie: Veerle van der Veer.

...

Illustratie: Veerle van der Veer.

6. Nabestaandenpensioen voor de kinderen: wezenpensioen. Kinderen hebben recht op wezenpensioen als je komt te overlijden. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand na overlijden en loopt door tot het kind 18 jaar wordt. Studerende kinderen die meer dan 20 uur per week onderwijs volgen, of een beroepsopleiding, krijgen wezenpensioen tot maximaal hun 27ste jaar. Met kinderen wordt bedoeld: eigen en/of geadopteerde kind(eren) plus stief- en pleegkinderen die als eigen kinderen worden opgevoed.  

7. Hoe hoog is het wezenpensioen? In totaal 20% van het partnerpensioen. Zijn er meer dan vijf kinderen die recht hebben op wezenpensioen, dan wordt het totaal van de vijf wezenpensioenen over alle kinderen verdeeld. Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Ieder kind krijgt dan 40% van het partnerpensioen.

ACHTERGROND

Meld je partner aan bij Pensioenfonds Detailhandel

Heb jij een partner maar ben je niet getrouwd en heb je geen geregistreerd partnerschap? Meld je partner dan zélf aan bij Pensioenfonds Detalhandel. Alleen dan kan die eventueel aanspraak maken op partnerpensioen.

Je partner aanmelden doe je via je persoonlijke pensioenomgeving op pensioenfondsdetailhandel.nl (login). Of neem telefonisch of per e-mail contact met ons op via deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl of 0800 - 1972.

Lees meer

Features

Belasting op vastgoedbeleggingen: wat doet dat met jouw pensioen?

Goed nieuws

Pensioen opbouwen start vanaf 2024 al op je 18e!

Features

In portefeuille: obligaties, fundament onder jouw pensioen
Jong starten met (pensioen)beleggen werkt op een verrassende manier in je voordeel.

Features

Uitgelegd: het voordeel van jong starten met (pensioen)beleggen

Features

De keuzes die je kunt maken met je pensioen in zicht