Naar je nieuwe pensioen van A naar B

...

Je hebt er vast iets over gehoord en misschien weer naast je neergelegd: Nederland heeft nieuwe pensioenregels.Eerst de feiten.
Jouw pensioen bij Pensioenfonds Detailhandel gaat voor 1 januari 2028 over naar het nieuwe pensioen. Dan krijg je een eigen pensioenpot.

Waarom is dat?
De huidige regels voor ons pensioen zijn bedacht in de vorige eeuw en sluiten daardoor niet meer goed aan bij de snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving.

Wat gaat er gebeuren?
Er worden nu al voorbereidingen getroffen om de gezamenlijke pensioenpot om te zetten naar eigen pensioenpotten.

Wat gaat er veranderen?
Net als nu wordt je pensioen door ons belegd. Wat anders wordt, is dat we in principe de pensioenen bij goede beleggingsresultaten eerder kunnen verhogen.

"Net als nu wordt je pensioen door ons belegd"


En als het met de beleggingen minder gaat?
Dan kunnen pensioenen worden verlaagd.

Wie heeft dit besloten?
Het kabinet en sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties).

Moet je zelf wat doen?
Onze informatie over de overgang naar het nieuwe pensioen in de gaten houden. Zodat je kunt checken wat de overgang concreet voor jouw pensioen betekent.

Kijk voor meer informatie op PensioenfondsDetailhandel.nl/het-nieuwe-pensioen.