Op weg naar ‘net zero’

...

Horizonten. © 2022 KAMAGURKA/ComicHouse.nl.

Verantwoord beleggen is voor ons een tweede natuur. Zo hebben we al flinke vooruitgang geboekt en zijn we hard op weg naar volledig verantwoord en ‘net zero’ in 2050. Hoofd Beleggingen Henk Groot schetst het pad in 11 stappen. Ga je mee?

2013

...

Henk Groot: “Het pad naar verantwoord beleggen begon voor ons rond 2013. We hebben toen heel concreet onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in onze investment beliefs vastgelegd. Omdat wij een pensioenfonds zijn voor mensen die werken in de detailhandel vonden we vier thema’s extra goed bij ons passen: arbeidsrechten, mensenrechten, bedrijfsethiek en klimaat/milieu. Die geven richting bij al onze beleggingskeuzes.”

2014

“Een jaar later publiceerde de VN met hun lijst met 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, de zogeheten Sustainable Development Goals oftewel SDG’s. Omdat we veel internationaal beleggen, wilden we daar goed op aansluiten. Maar welke van die 17 thema’s pasten het beste bij onze speerpunten? Dat bleken deze drie te zijn: Eerlijk werk en economische groei, Klimaatactie en Vrede, justitie en sterke publieke diensten, de SDG’s 8, 13 en 16. Daarmee zijn we aan de slag gegaan.”

2017

...

“Vervolgens dachten we: we hebben nu als bestuur heel erg nagedacht vóór onze deelnemers, maar wat zouden zij zélf eigenlijk vinden van de keuzes die we voor ze maken? En hoe beoordelen zij het beleid dat we voeren op maatschappelijk verantwoord beleggen? De beste manier om daar achter te komen was: gewoon vragen.”

2018

“Daarom hebben we in 2018 samen met de Universiteit van Maastricht onderzoek gedaan onder 50.000 deelnemers. We hebben ze ons beleid en onze keuzes uitgelegd, gevraagd wat ze daarvan vonden én wat ze nog meer zouden willen. Plus, heel belangrijk: als eerste pensioenfonds ter wereld hebben wij die uitslag behandeld als een ‘bindend referendum’: we zijn ook daadwerkelijk gaan doen wat de deelnemers willen.”

“De uitslag? De deelnemers bleken blij met onze aanpak en de gekozen thema’s. Sterker nog: maar liefst 67% wilde nóg verder gaan, vooral op punten als verantwoorde consumptie en productie, die op de VN-lijst vallen onder SDG 12. Daarom hebben we ook die toegevoegd. Daar hoefden we als bestuur niet lang over na te denken: Ook die hoort erbij.”

2019

...

“Intussen gingen we hard aan de slag. Allereerst hebben we onze ontwikkelde markten-aandelenportefeuille langs de meetlat van deze SDG’s gelegd. Welke landen en bedrijven scoren goed, welke hebben nog veel te verbeteren? Daarna zijn we onze beleggingen daarop gaan aanpassen: iets meer hier, iets minder daar… Dat hielp: onze aandelenportefeuille scoorde meteen zichtbaar beter op onze waarden en normen.”

“Ook zijn we stevig gaan inzetten op krachtenbundeling met andere pensioenfondsen, om samen nóg meer te bereiken. Zo hebben we samen met het Pensioenfonds Horeca en later Pensioenfonds Ahold het ‘Dutch Engagement Network’ opgericht, waarmee we samen bedrijven van binnenuit stimuleren om te veranderen. Ook zijn we aanjager geweest van het Global Real Estate Engagement Network (GREEN), voor sterke internationale samenwerking. In vastgoed is namelijk nog veel duurzaamheidswinst te boeken – en rendement.”

2020

“Vervolgens hebben we onze portefeuille voor emerging markets-aandelen onder handen genomen en een inventarisatie gemaakt van onze obligatieportefeuille. Dat scheelde direct: door SDG’s te integreren in onze portefeuille halveerde CO2-footprint van onze aandelenbeleggingen. Logisch: we waren méér gaan beleggen in bedrijven die beter presteren op dit gebied en ook meer omzet halen uit groene en duurzame producten. Precies wat we wilden.”

“Ook deden we opnieuw een deelnemersenquête. Die bevestigde het beeld uit 2018: deelnemers vinden verantwoord beleggen heel belangrijk. Ze willen graag dat we steeds meer beleggen in zaken die goed zijn voor de wereld. Opnieuw bleek: 67% vindt dat zelfs belangrijker dan puur rendement. Verantwoord moet.”

2021

...

“In 2021 hebben we ook onze bedrijfsobligatie-portefeuille zo aangepast. Maar goed kan altijd nóg beter. Daarom zijn we gaan uitzoeken of onze portefeuille al in lijn is met de ambities uit het Parijs-akkoord voor ‘net zero in 2050’, plus wat we nog moeten doen om dat te halen. Daarom zijn we lid geworden van de Net Zero Asset Owners Alliance. Met als ultieme missie: uiterlijk in 2050 nul CO2-uitstoot.”

2022

“Met zulke duidelijke ambities wil je geen tijd verliezen. Daarom hebben we een doelgericht Klimaatactieplan opgesteld. Daarin staan de stappen voor de komende jaren richting ‘net zero’, nul uitstoot van broeikasgassen in onze hele beleggingsportefeuille. Kleine spoiler: we lopen al iets vóór op de schema’s van de European Transition Pathway en voor ‘Parijs’.”

2025

...

“In 2025 streven we naar minimaal 40% minder uitstoot van broeikasgassen in onze obligatieportefeuille dan in referentiejaar 2019. Daarvoor zijn naast ingrepen in de portefeuille ook andere heldere keuzes nodig. Zoals: tot hoe lang heeft engagen zin en wanneer is het tijd om uit te stappen? Uit landen waar gelijke rechten voor iedereen onder druk staan bijvoorbeeld? Uit bedrijven die een loopje nemen met redelijke arbeidsomstandigheden en eerlijke beloning? Of uit een sector als fossiele energie? Landen en bedrijven die hun leven niet beteren, zijn een te groot risico in je portefeuille.”

2030

“Wij werken er hard aan om al voor 2030 een CO2-reductie van minimaal 60% te hebben bereikt ten opzichte van 2019. Da’s al binnen acht jaar! Daarnaast willen we ook op andere gebieden heel bewust kiezen in welke bedrijven we wel en niet beleggen. Zoals in landen en ondernemingen die werk maken van eerlijkheid, veiligheid en gelijke beloning. Dat is nu nog vaak wat lastiger controleerbaar en meetbaar dan CO2, en daardoor wat abstracter. Maar ook daarvoor komen normen en gaan we heldere targets stellen.”

2050

...

“Het is nu nog moeilijk concreet voorstelbaar, maar vanaf 2050 willen we als samenleving klimaatneutraal zijn. Beeld je in wat dat betekent: met alles wat we doen brengen we dan geen nieuwe CO2 meer in de atmosfeer. Dus ook niet met onze beleggingsportefeuille.

“Ook op onze andere SDG-doelen hebben we dan grote stappen vooruit gezet. Zodat 100% van onze beleggingen dan zit in landen en ondernemingen die in alle opzichten positief bijdragen aan een gezonde, leefbare aarde. 2050 klinkt ver weg maar is dichterbij dan je denkt. Misschien geniet jij dan al van een eerlijk, schoon en ‘net zero’ pensioen.”

Alle afbeeldingen © 2022 KAMAGURKA/ComicHouse.nl